Zdravstvena fakulteta] [ Pouk biofizike] [ Katedra za biomehaniko] [ Nazaj] [ English ]

dr. France Sevšek
 
 

Nekatera objavljena dela 

(Članke, ki so označeni   si je mogoče tudi ogledati.)

 

 

 

ČLANKI:

2015
VAUHNIK, Renata, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Reliability between examiners for the GNRB knee arthrometer. Nishikyuushuu rihabiriteshon kenkyuu, ISSN 1882-5761, 2015, vol. 8, str. 11-14
VAUHNIK, Renata, POHAR PERME, Maja, BARCELLONA, Massimo G., RUGELJ, Darja, MORRISSEY, Matthew Charles, SEVŠEK, France. Effect of repeated passive anterior loading on human knee anterior laxity. Manual therapy, ISSN 1356-689X, 2015, vol. 20, no. , str., doi: 10.1016/j.math.2015.02.007.
RUGELJ, Darja, HRASTNIK, Ajda, SEVŠEK, France, VAUHNIK, Renata. Reliability of modified sensory interaction test as measured with force platform. Medical & biological engineering & computing, ISSN 0140-0118. [Print ed.], 2015, Volume 53, Issue 6 (2015), Page 525-53, http://link.springer.com/journal/11517, doi: 10.1007/s11517-015-1259-x.

2014
RUGELJ, Darja, GOMIŠČEK, Gregor, SEVŠEK, France. The influence of very low illumination on the postural sway of young and elderly adults. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2014, vol. 9, iss. 8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103903, doi: 10.1371/journal.pone.0103903. [COBISS.SI-ID 31488985]

2013
Darja Rugelj, Marija Tomšič, and France Sevšek, “Do Fallers and Nonfallers Equally Benefit from Balance Specific Exercise Program? A Pilot Study,” BioMed Research International, vol. 2013, Article ID 753298, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/753298
JEVŠNIK, Mojca, OVCA, Andrej, BAUER, Martin, FINK, Rok, ODER, Martina, SEVŠEK, France. Food safety knowledge and practices among elderly in Slovenia. Food control. [Print ed.], 2013, vol. 31, no. 2, str. 284-290, doi: 10.1016/j.foodcont.2012.10.003. [COBISS.SI-ID 4471147], IF= 2.738
ŠTUKELJ, Roman, ŠUŠTAR, Vid, MRVAR BREČKO, Anita, VERANIČ, Peter, HÄGERSTRAND, Henry, KRALJ-IGLIČ, Veronika, SEVŠEK, France. Suppression of membrane vesiculation as anticoagulant and anti-metastatic mechanism : role of stability of narrow necks. Gen. physiol. biophys., 2013, vol. 32, no. 1, str. 33-45, doi: 10.4149/gbp_2013007. [COBISS.SI-ID 4516459], IF= 0.852
VAUHNIK, Renata, POHAR PERME, Maja, BARCELLONA, Massimo G., RUGELJ, Darja, MORRISSEY, Matthew Charles, SEVŠEK, France. Robotic knee laxity testing : reliability and normative data. Knee (Oxf.), 2013, vol. 20, iss. 4, str. 250-255, doi: 10.1016/j.knee.2012.10.010. [COBISS.SI-ID 30305241], IF= 2,01
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France. Do functionally fit elderly community-dwelling subjects have enough time to safely cross the road?. Promet (Zagreb), 2013, vol. 25, no. 1, str. 55-62, doi: 10.7307/ptt.v25i1.1247. [COBISS.SI-ID 4514667], IF= 0.3

2012
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France. Effectiveness of multi-component balance specific training on active community-dwelling elderly. HealthMed, 2012, vol. 6, no. 11, str. 3856-3865. [COBISS.SI-ID 4488043] IF= 0.435

2011
Darja Rugelj, France Sevšek, "The effect of load mass and its placement on postural sway", Appl. Ergon.[Print ed.], vol. 42, no. 6, str. 860-866, 2011, doi: 10.1016/j.apergo.2011.02.002. [COBISS.SI-ID 4126827] IF=1.467

2010
SEVŠEK, France. Membrane elasticity from shape fluctuations of phospholipid vesicles. V: IGLIČ, Aleš (ur.). Advances in planar lipid bilayers and liposomes : volume 12, (Advances in planar lipid bilayers and liposomes). Amsterdam; Elsevier: Academic Press, cop. 2010, str. 1-20

2009
France Sevšek. Shape Analysis of Heart Rate Lorenz Plots, V: MASTORAKIS, Nikos E. (ur.). Proceedings Of The European Computing Conference. Vol. 1, (Lecture notes in electrical engineering, vol. 27). New York: Springer, cop. 2009, str. 779-785. [COBISS.SI-ID 3790443]

2007  
SEVŠEK, France. Fourier and minimal bending analysis of postural sway area. WSEAS transactions on information science and applications, April 2007, vol. 4, iss. 4, str. 794-799. [COBISS.SI-ID 2553963]
PUH, Urška, VOVK, Andrej, SEVŠEK, France, ŠUPUT, Dušan. Increased cognitive load during simple and complex motor tasks in acute stage after stroke. Int. j. psychophysiol.. [Print ed.], 2007, vol. 63, no. 2, str. 173-180. [COBISS.SI-ID 2445675]
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Postural sway area of elderly subjects. WSEAS transactions on signal processing, 2007, vol. 3, iss. 2, str. 213-219. [COBISS.SI-ID 2575211]

pred 2006
SEVŠEK, France, GOMIŠČEK, Gregor. Shape determination of attached fluctuating phospholipid vesicles. Comput. methods programs biomed.. [Print ed.], 2004, no. 3, vol. 73, str. 189-194.
Sevšek, F. and Jakovljević M., Cel. & Mol. Biol.Let., 7, 159 - 161,2002, Heart rate variability - a shape analysis of Lorenz plots  
Sevšek, F., Cel. & Mol. Biol.Let., 7, 157 - 158,2002, Shape of vesicles in flow - theoretical analysis  
Kralj-Iglič Veronika, Iglič Aleš, Gomišček Gregor, Sevšek France, Arrigler Vesna, Haegerstrand Henry. Microtubes and nanotubes of a phospholipid bilayer membrane. J. phys. A, 2002, vol. 35, str. 1533-1549.; 
Sevšek, F., Šport, 48, 54-56, 2000, Merjenje srčnega utripa pri turnem smučanju 

 

 

 

 

 

UČBENIKI:

Biomehanika

Fizikalni praktikum

 

 

 

 

 

 

 

 

NEKATERI PRISPEVKI NA KONFERENCAH:

2011  
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France. Evalvacija osemmesečne v ravnotežje usmerjene vadbe aktivnih starostnikov. V: RUGELJ, Darja (ur.), SEVŠEK, France (ur.). Zbornik predavanj. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2011, str. 61-74, ilustr. http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/staranje2011/7.pdf. [COBISS.SI-ID 4139115]
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Gibanje središča pritiska med mirno stojo in istočasno izvedbo Stroopove naloge pri mladih in starejših osebah. V: RUGELJ, Darja (ur.), SEVŠEK, France (ur.). Zbornik predavanj. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2011, str. 75-85, graf. prikazi. http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/staranje2011/8.pdf. [COBISS.SI-ID 4139371]
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Analiza in interpretacija meritev s pritiskovno ploščo. V: RUGELJ, Darja (ur.), SEVŠEK, France (ur.). Zbornik predavanj. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2011, str. 115-125, graf. prikazi. http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/staranje2011/12.pdf. [COBISS.SI-ID 4140395]

2010  
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Simulation of postural sway by elastically tethered random walk. V: MLADENOV, Valeri (ur.). Mathematical models for engineering science, (). [S. l.]: Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics: WSEAS, 2010, str. 31-34.
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Vpliv kognitivne naloge na gibanje središča pritiska med mirno stojo. V: KACIN, Alan (ur.), PUH, Urška (ur.). Znanstveno-raziskovalno delo v visokošolskem izobraževanju fizioterapevtov : zbornik prispevkov, (Fizioterapija, Supplement, Letn. 18, 5). Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje: Zdravstvena fakulteta, 2010, str. 159-166,

2009  
Sevšek F. Shape Analysis of Postural Sway Area. V: LIM, Chwee Teck (ur.), GOH, James Cho Hong (ur.). 13th International Conference on Biomedical Engineering, 3-6 December 2008, Singapore. ICBME 2008, (IFMBE Proceedings, 23). Berlin: Springer, 2009, str. 1825-1828. [COBISS.SI-ID 3630187]
Rugelj D, Sevšek F. The Influence of Load Placement on Postural Sway Parameters, V: LIM, Chwee Teck (ur.), GOH, James Cho Hong (ur.). 13th International Conference on Biomedical Engineering, 3-6 December 2008, Singapore. ICBME 2008, (IFMBE Proceedings, 23). Berlin: Springer, 2009, str. 1821-1824. [COBISS.SI-ID 3630443]
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, OVCA, Andrej, SEVŠEK, France. Za ravnotežje specifična vadba in zmanjševanje ogroženosti za padce. V: RUGELJ, Darja (ur.), SEVŠEK, France (ur.). Raziskovalni dan Zdravstvene fakultete, 4. december 2009. Zbornik predavanj. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2009, str. 29-40. http://www.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/dan2009/3.pdf. [COBISS.SI-ID 3821163]
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Odvisnost interpretacije stabilograma od postopkov obdelave podatkov. V: RUGELJ, Darja (ur.), SEVŠEK, France (ur.). Raziskovalni dan Zdravstvene fakultete, 4. december 2009. Zbornik predavanj. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2009, str. 41-51. http://www.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/dan2009/4.pdf. [COBISS.SI-ID 3821419]

2008  
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Analiza oblike in površine stabilograma. V: RUGELJ, Darja (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2008, str. 1-12.
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Vpliv postavitve bremena na gibanje telesnega težišča. V: RUGELJ, Darja (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2008, str. 37-46.
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. The influence of load placement on postural sway parameters. V: 13th International Conference on Biomedical Engineering, 3-6 December 2008, Singapore. Programme and abstracts. Singapore: ICBME, 2008, str. 204.
SEVŠEK, France. Shape analysis of postural sway area. V: 13th International Conference on Biomedical Engineering, 3-6 December 2008, Singapore. Programme and abstracts. Singapore: ICBME, 2008, str. 202.

2007  
RUGELJ, Darja, SEVSEK, France. Analysis of postural sway data of elderly subjects. V: LONG, Charles A. (ur.), MLADENOV, Valeri M. (ur.), BOJKOVIC, Zoran S. (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED'07) ... [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Corfu Island, Greece, February 16-19, 2007. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, str. 102-106. [COBISS.SI-ID 2574955]
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Analysis of the centre of pressure movements of standing subjects. V: ZIMÁNYI, László (ur.), KÓTA, Zoltán (ur.), SZALONTAI, Balázs (ur.). Regional Biophysics Conference 2007, 21st - 25th August 2007, Balatonfüred, Hungary. Book of abstracts. Balatonfüred: Hungarian Biophysical Society, 2007, str. 157. [COBISS.SI-ID 2875243]
SEVŠEK, France. Shape analysis of heart rate Lorenz plots. V: MASTORAKIS, Nikos E. (ur.), DONDON, Philippe (ur.), MLADENOV, Valeri (ur.), UDRISTE, Constantin (ur.). WSEAS European Computing Conference, Vouliagmeni, Athens, September 25-27, 2007. Book of abstracts. Athens: WSEAS Press, 2007, str. 38. [COBISS.SI-ID 2900075]
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Determination of sway area by Fourier analysis. V: World Physical Therapy 2007 : abstracts. [S.l.]: World Confederation for Physical Therapy: Physiotherapy journal: Elsevier, 2007, 1 str. [COBISS.SI-ID 2691691]
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. The influence of proprioceptive neuromuscular facilitation stabilization techniques on static balance. V: World Physical Therapy 2007 : abstracts. [S.l.]: World Confederation for Physical Therapy: Physiotherapy journal: Elsevier, 2007, 1 str. [COBISS.SI-ID 2691435]

2006  
SEVSEK, France. Determination of sway area by Fourier analysis of its contour. V: BOUQUEGNEAU, Christian (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Applied Computer Science (ACS'06), Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006, ... [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006, str. 514-518. [COBISS.SI-ID 2554475]
JAKOVLJEVIC, Miroljub, RUGELJ, Darja, HLEBS, Sonja, KACIN, Alan, SEVSEK, France, DREMELJ, Katja, SPOLJAR, Janez, LESKOSEK, Bojana. Skupina testov za ocenjevanje telesne pripravljenosti starostnikov. V: RUGELJ, Darja (ur.). Povetovanje Celostna obravnava starostnikov, 24. november 2006, Ljubljana. Zbornik predavanj. Ljubljana: Visoka Sola za zdravstvo, 2006, str. 49-58. http://www.vsz.uni-lj.si/Starostniki/Zbornik/6_Jakovljevic.pdf. [COBISS.SI-ID 2532459]
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Dolocanje oblike podrocja gibanja projekcije tezisca. V: RUGELJ, Darja (ur.). Povetovanje Celostna obravnava starostnikov, 24. november 2006, Ljubljana. Zbornik predavanj. Ljubljana: Visoka Sola za zdravstvo, 2006, str. 79-87. http://www.vsz.uni-lj.si/Starostniki/Zbornik/9_SevsekRugelj.pdf. [COBISS.SI-ID 2533227]
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Sistem za obdelavo stabilometricnih meritev. V: RUGELJ, Darja (ur.). Povetovanje Celostna obravnava starostnikov, 24. november 2006, Ljubljana. Zbornik predavanj. Ljubljana: Visoka Sola za zdravstvo, 2006, str. 89-96. http://www.vsz.uni-lj.si/Starostniki/Zbornik/10_SevsekRugelj.pdf. [COBISS.SI-ID 2533483]
BABNIK, Blaž, AMBROŽIČ, Aleš, ČUČNIK, Saša, ROZMAN, Blaž, PERNUŠ, Franjo, IGLIČ, Aleš, SEVŠEK, France, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Analysis of shape fluctuations of giant phospholipid vesicles as a method for study the protein-lipid interactions in membranes. V: AHČAN, Uroš (ur.), DOLENC, Primož (ur.), JUG, Boštjan (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), DRINOVEC, Jože (ur.), CEVC, Matija (ur.). 6th central European congress of rheumatology, Bled, Slovenia, May 4th - 6th, 2006 : [abstract book], (Zdravniški vestnik, Suplement, 2006, 1). Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2006, apr. 2006, letn. 75, supl. 1, str. I-67 - I-68. [COBISS.SI-ID 5270868]

pred 2006        
F. Sevšek, P.Malešič, Wiena 2002, Exertion during uphill walking with hiking sticks
Sevšek, F. and Jakovljević M., Analiza spremenljivosti frekvence srčnega utripa. Proceedings of the 11th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2002, Portorož, Slovenia,  Sept. 2002,  B:381-383, 2000, 
F. Sevšek and G. Gomišček, Monte Carlo calculation of giant vesicle shape fluctuations. V: XVI National Congress of the Italian Society for Pure and Applied Biophysics and 1st Italian-Slovenian Workshop on Biophysics, 11-14 September 2002, Trento, Italy. SIBPA 2002, str. 43.
Sevšek, F. and Jakovljević M., Life Sciences 2002, Heart rate variability - a shape analysis of Lorenz plots  

Sevšek, F., Life Sciences 2002, Shape of vesicles in flow - theoretical analysis  
Sevšek, F. and Gomišček G., Proceedings of the ninth Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2000, Portorož, Slovenia, 21-23. Sept. 2000, B: 283-284, 2000,  Shape determination of attached vesicles

 

 

 

 

 

 

VIRTUALNA GALERIJA PLAKATOV:

 

Zdravstvena fakulteta] [ Pouk biofizike] [ Katedra za biomehaniko] [ Nazaj] [ English ]


Biblio.php: V2.2-19127(pico)
BesediloBib.inc - 150616

2110 (od 10 Nov 13)
Število trenutno priključenih uporabnikov: 1